top of page

ORTOPEDINEN OSTEOPATIA

Mitä on ortopedinen osteopatia?

 

Ortopedinen osteopatia on tutkittuun tietoon perustuvaa holistista tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoa sekä terveyden edistämistä.

 

Ortopedinen osteopatia on terveydenhuollon ala, joka on erikoistunut niin akuuttien kuin kroonisten kiputilojen hoitoon sekä tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen. Hoito perustuu tutkittuun tieteellisen tietoon, vahvaan osaamiseen anatomiassa ja fysiologiassa sekä käden taidoissa. Ortopedisessa osteopatiassa voidaan liikunta-, elintapa- ja ravitsemusneuvonnalla vähentää monien kroonisten sairaustilojen riskiä sekä lievittää jo mahdollisesti syntyneitä ongelmia. Hoito onkin holistista, ja siinä otetaan huomioon henkilön psykofyysissosiaalinen kokonaisuus.

 

Osteopatiassa tärkeä rooli on manuaalisella eli käsin tehtävällä tutkimisella ja hoidolla. Manuaalisessa tutkimisessa osteopaatti palpoi eli tunnustelee käsillään asiakkaan kipeitä kohtia sekä tutkii lukuisia ortopedisiä testejä käyttäen mm. nivelten liikeratoja ja lihasten voimia. Manuaaliterapialla hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja tavoitteena saavuttaa normaali, kivuton liike. Manuaaliterapia sisältää muun muassa pehmytkudosten eli lihasten ja faskioiden käsittelyä sekä nivelten mobilisaatiota ja manipulaatiota. Mobilisaatio on rauhallista, niveleen kohdistuvaa liikettä, jonka tavoitteena on kivun lievitys ja/tai nivelen liikkeen lisääntyminen. Manipulaatiossa tavoite on sama, mutta tekniikkana suoritetaan nopea isku, jolla pyritään nivelpintojen separaatioon. Usein manipulaatiossa kuuluu napsahdusmainen ääni, jota kutsutaan tribonukleaatioksi.

 

Ortopediseen osteopatiaan kuuluu merkittävänä osana kuntoutus. Kuntoutus sisältää niin akuuttien kuin kroonisten vammojen sekä erilaisten kiputilojen hoidon. Erityisesti ortopedisten leikkausten jälkeinen kuntoutus on nimensä mukaisesti tärkeä osa ortopedista osteopatiaa. Tyypillisiä ortopedisten osteopaattien kuntouttamia alueita ovat nilkan- ja polven nivelsiteiden rekonstruktioiden sekä välilevyjen pullistumaleikkausten jälkeinen kuntoutus. Kuntoutuksessa merkittävä rooli on terapeuttisella harjoittelulla eli asiakkaan itsensä toteuttamalla liikuntaharjoittelulla.

 

Ortopedisella osteopatialla voidaan hoitaa eri-ikäisten vaivoja, kasvuikäisen kiputiloista iäkkäiden sarkopeniaan. Kuntoutussuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa, tarvittaessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

bottom of page