top of page

Usein kysytyt kysymykset

K: Mitä tarkoitetaan psykofyysissosiaalisella kokonaisuudella?

- Tiedetään, että krooninen voimakas stressi lisää niin kivun voimakkuutta kuin monien sairauksien

riskiä. Kiputilat ja vaivat usein lisäävät stressiä vielä entisestään. Rentoutumisella onkin tärkeä rooli

osana paranemisprosessia.

Henkilön sosiaalisella tukiverkolla on rooli vaivoista paranemisessa. Ystävät ja läheiset antavat

henkisiä voimavaroja, mikä tukee paranemisprosessia. Toisaalta liiallinen auttaminen esimerkiksi

pitkittyvissä alaselkäkivuissa lisää kroonisen kivun määrää. Osteopaatin työhön kuuluukin tunnistaa

asiakkaat, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja toisaalta heidät, joita kannustetaan omatoimisempaan

toimintaan.

K: Miten ortopedinen osteopatia eroaa ”tavallisesta” osteopatiasta?

- Ei välttämättä mitenkään, riippuu täysin minkälaista hoitoa osteopaatti antaa. Ortopedisen osteopaatin

peruskoulutuksessa painotetaan hyvää fysiologian, neurologian ja anatomian osaamista. Lisäksi

radiologisten kuvantamismenetelmien tulkinta osana kuntoutussuunnitelman luomista on

peruskoulutuksessa merkittävässä roolissa.

Koulutus eroaa kuitenkin osasta osteopatiaa opettavia tahoja siinä, että kraniaali- tai

viskeraaliosteopatiaa ei opeteta peruskoulutuksen aikana. Syynä on se, että näiden hoitomuotojen

käytöstä ei ole tarpeeksi tutkimusnäyttöä, eivätkä selitykset hoidon vaikutusmekanismeista ole

nykyisen fysiologisten ja anatomisten mallien mukaisia. Osa ortopedisistä osteopaateista on kuitenkin

jatkokouluttautunut itsenäisesti kraniaali- ja viskeraaliosteopatian saralla.

K: Miten ortopedinen osteopatia eroaa OMT-fysioterapiasta?

- Ortopedisen osteopaatin tutkinto on nelivuotinen koulutus, johon vaaditaan jokin aiempi

terveydenhuollon, kuten fysioterapian tai koulutetun hierojan, tutkinto. OMT-fysioterapeutit ovat

pohjakoulutukseltaan fysioterapeutteja ja sen jälkeen erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon

2-3 vuoden ajan. Molemmat koulutukset sisältävät paljon manuaaliterapian harjoittelua ja tule-vaivojen

kuntoutusta. Osa hoitotekniikoista on lähes identtisiä. Ortopedisen osteopatian koulutuksessa

painotetaan radiologian osaamista OMT-koulutusta enemmän. Yhteneväisyyksiä on kuitenkin selvästi

enemmän kuin eroavaisuuksia.

K: Miten ortopedinen osteopatia eroaa hieronnasta?

- Monellakin tavalla, merkittävimpänä erona on koulutuksen laajuus. Koulutetut hierojat ovat myös

nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattilaisia, mutta koulutuksen pituus on vain 6-12 kuukautta.

Hierojien lihasanatomian osaaminen on usein vahvalla pohjalla, mutta fysiologian, kuntoutuksen tai

nivelkäsittelyiden tietotaito on osteopaateilla aivan eri tasolla. Lisäksi neurologinen tutkiminen ja eri

sairaustilojen tunteminen on ortopedisillä osteopaateilla merkittävästi vahvempaa.

K: Hoitavatko ortopediset osteopaatit lapsia?

- Hoitavat kouluikäisiä ja tätä vanhempia lapsia. Alle 7-vuotiaita lapsia hoitaa osa ortopedisistä

osteopaateista, ja suositus on, että tällöinkin ainoastaan yhteistyössä lääkärin kanssa. Alle 16-

vuotiaiden asiakkaiden kanssa ensimmäisellä hoitokerralla tulee huoltajan olla mukana.

bottom of page