JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSET

Valmistuneille osteopaateille sekä opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoilla koulutuskeskuksessa järjestetään erilaisia jatkokoulutuksia. Osa koulutuksista syventää peruskoulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, kuten radiologiaa tai kliinistä tutkimista. Mahdollisuus on erikoistua myös osteopaatin työtä edistävään ultraäänikuvantamiseen ja magneettikuvien ymmärtämiseen. Nikamakäsittelyradiologian vastaavana opettajana toimii Timo Rantala, jonka pätevyyden on säteilyturvakeskus (STUK) kirjallisesti sopivaksi todennut.

 

Jatkokoulutuksista ilmoitetaan näiden sivujen kautta. Tähän mennessä järjestettyjä koulutuksia ovat esimerkiksi radiologiset jatkokurssit sekä ultraäänikuvantamisen perusteet. Lisäksi järjestetään neurologian syventäviä kursseja sekä mobilisaatiotekniikoita Lojer Manuthera -hoitopöydälle.